28 Şubat periyodunda atılan hocaya manevi tazminat

Muhtelif bahanelerle 2001 yılında devlet memurluğundan atılan İmam Hatip Lisesi Diyanet Kültürü ve Ahlak Malumatı muallimi, soluğu duruşmada aldı.

2006 yılında duruşma kararıyla tekrar vazifeye başladı. Boş geçen yıllarda psikolojisinin bozulduğunu, etrafına küçük düştüğünü öne süren muallim, maddi kayıplarının yanın da manevi kayıplarının da olduğunu belirterek Mill Eğitim Bakanlığı’ndan 20 bin lira manevi tazminat talep etti.

Müracaat zımnen reddedildi. Sürecin iptali talebiyle Yönetim Duruşması’na müracaat eden mağdur hoca, müracaata mevzu olan nakdî hakların hakediş tarihinden itibaren işletilecek yasal getirisiyle, manevi tazminatın ise hizmetine son verildiği tarihten itibaren işletilecek yasal nemasıyla birlikte ödenmesine karar verilmesi istedi.

Yönetim Duruşması, davacının devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait 2011 ile yine atandığı 2006 tarihleri arasındaki maddi kayıplarının yönetime müracaat tarihi olan 14/04/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal getirisiyle birlikte ödenmesine, davacının devlet memurluğundan çıkarılmasına ait süreçte yönetimin kastı ya da ağır kusuru bulunmadığından manevi tazminat isteminin reddine karar verdi.

TEMYİZ ETTİ

Danıştay 12. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire kararında; Anayasa’nın “Yargı yolu” başlıklı 125. hususunun yedinci fıkrasındaki, “İdare, kendi fiil ve süreçlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” kararına dikkat çekti.

Kararda şu sözlere konum verildi:

”Yerleşik yargı içtihatlarına nazaran, hükmedilecek maddi tazminata yürütülecek nemanın başlangıç tarihinin, iptal davası üzerine açılan tam yargı davalarında, iptal davasının açıldığı tarih olarak kabulü gerekmektedir. Hukukumuzda manevi tazminat, mal varlığında meydana gelen eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, zarar görenin üzüntüsünü azaltmaya yarayan manevi bir tatmin vasıtasıdır. Hadise nedeniyle duyulan ruhsal ve ruhsal acıyı kısmen de olsa hafifletmeyi maksatlar. Manevi tazminatın, her vukuatın özelliğine nazaran ölçülülük unsuru de gözetilmek suretiyle makul bir ölçü para olarak belirleneceği alışılmıştır. Bakılan davada, hukuka tersliği yargı kararıyla sabit olan Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle beş yıldan uzun bir mühlet vazifesinden uzak kalarak topluluk içindeki saygınlığını kaybeden davacının, hem bu vaka nedeniyle iç yerküresinde yaşamış olduğu acılar hem de ekonomik ve çevre hayatında karşılaşmış olduğu meseleler göz önüne alındığında manevi zararın meydana geldiğinin kabulü gerekmektedir. Yönetimin hukuka karşıt süreci nedeniyle kişilik hakları zarar gören davacının, uğramış olduğu bu zararın giderilmesi hukuk devleti unsurunun bir gereği olduğundan, ölçülülük unsuru de gözetilmek suretiyle hadisenin özelliğine nazaran belirlenecek tazminat bedelinin, davacıya manevi tazminat olarak ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla davacının manevi tazminat talebinin reddedilmesinde hukuksal isabet görülmemiştir. Yönetim Duruşması’nın red kararının bozulmasına oy birliği ile ile karar verilmiştir.”

Bozma kararının akabinde davanın yine görülmesine Yönetim Duruşması’nda başlandı. Davacı muallim 18 yıl sonra hukuk savaşını kazanmasıyla birlikte manevi tazminatın da sahibi olacak.

Menşe:NTV

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*