Giriş Değerlendirme Keşfetme 5 E Öğretim Modeli Derinleştirme Açıklama
Giriş Değerlendirme Keşfetme 5 E Öğretim Modeli

5E Eğitim Modeli

Yapılandırmacı eğitim anlayışı günümüz çağdaş eğitim anlayışlarından birisidir. Bu yaklaşımda birey bilgiyi aktif bir biçimde kendisi oluşturur. Yaparak yaşayarak öğrenme hakimdir. Çağdaş eğitimin en etkili modellerinden birisidir. 5E eğitim modeli yapılandırmacı eğitimde en çok kullanılan yöntemdir.

5E modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriyi aktif bir şekilde kullanmasını hedefler.  Öğrencinin araştırma merakını arttırıp beklentilerine cevap vermeye çalışan bir öğretim modelidir. 5E eğitim modeli, İngilizce engage (ilgi çekme), explore (araştırma), explain (açıklama), extend (genişletme), and evaluate (değerlendirme) kelimelerinin baş harflerinden esinlenilerek adlandırılmış ve 5 aşamadan oluşmuştur.

  1. İlgi Çekme / Giriş: Ön öğrenmeler değerlendirilir. Öğrencinin konuya merak duyması sağlanır. Öğrencinin hazır bulunuşluğunu ortaya çıkaracak etkinlikler belirlenir. Kavram ve ilkeler öğrenciye kesinlikle hazır olarak verilmez. Sorular sorarak öğrencinin hatırlaması sağlanır. Öğrencilere neden sorusu sordurulur. Öğrenci motive edilerek derse katılımı sağlanır.
  2. Araştırma / Keşfetme: Öğrenci bir problemle karşılaştırılır. Öğrenci problemin farkına varır ve problemi çözmesi için öğrenciye rehberlik yapılır. Öğrencinin en aktif olduğu basamak bu basamaktır. Öğrencilerle laboratuvarda etkinlikler yapar. Birlikte çalışıp kendi kararlarını kendileri verirler. Problem hakkında soru ve fikirler üretirler.
  3. Açıklama: Problemin nasıl çözüldüğünü, nasıl formüle ettiğini, çözüm yollarının neler olduğunu bu aşamada kendi cümleleri ile açıklar. Öğrenci bunu tek başına yapamaz. Bu yüzden öğretmen ipuçları ile öğrenciye destek olur. Öğrencilere ulaştıkları yargıları hakkında sorular sorulup, sınıfta tartışma yapması sağlanır.
  4. Genişletme / Derinleştirme: Öğrenci yeni bir problem durumuyla karşılaştırılır. Problem çözülürken kavramlara ilişkin alt kavramlar verilir. Öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri bu aşamada gelişir. Öğrenciler yeni deneyimler kazanıp derinlemesine geniş anlama yetenekleri ortaya çıkar.
  5. Değerlendirme: Son süreci değerlendirme basamağıdır.  Süreç öğrenci ve öğretmen tarafından birlikte değerlendirilir. Süreç yönelimli bir değerlendirme anlayışı hakimdir. Değerlendirmede portföy, dereceli puanlama anahtarı, rubrik değerlendirme yöntemleri kullanılır. Sürecin sonunda ilk dört basamağı betimleyen bir rapor öğrenci tarafından hazırlanır. Değerlendirme bölümünde, öz değerlendirme, öğretmen gözlemi, performans değerlendirme, portföy ve rubrik yer alır.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*