egitim makaleleri yeni
egitim makaleleri

Bilgisayar Destekli Eğitim

Son yıllarda oldukça sık kullanılan “Bilgisayar destekli çeviri”, “bilgisayar destekli tasarım”, “bilgisayar destekli üretim” mefhumları, bilgisayarların çalışmalarımız ve araştırmalarımızdaki ehemmiyetli rolünü vurgulamaktadır. Bu sahalardan birisi de “Bilgisayar Destekli Eğitim”dir (BDE).

Günümüzde BDE’den o kadar fazla bahsedilmektedir ki, onsuz bir öğretim çok kısır kalacak gibi gözükmektedir. Meselenin ehemmiyetini farkeden bazı devletler, eğitim politikalarında BDE’ye olabildiğince çok yer vermeye gayret etmektedirler. Japonya’da “multimedia” imkânları ile donatılan sınıflarda başarı seviyesinin arttığı bilinmektedir. İsrail’de de matematik derslerindeki % 42’lik başarı nisbeti, özel yazılımların hazırlanması ve bunların BDE aracılığıyla uygulanması sonucu % 99’a çıkmıştır . Uzmanların hazırladığı raporlarda, Matematik dersi için hazırlanmış bir BDE programını uygulayan öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:  * Öğrenciler, sürekli olarak öğretmenlerine sormak mecburiyetinde kaldıkları yeni kelimelerin manalarını, daha çabuk ve daha kalıcı bir şekilde bu programlardan öğrenebilmektedirler.

* Tartışmalara katılıp görüş belirtme istekleri artmıştır.

* Bilgisayar laboratuarına gidilen günlerdeki devamsızlıklarda azalma tesbit edilmiştir.

* Aritmetik dersine olan alâka artmıştır.

* Ekranda çıkan sorulara daha fazla doğru cevap verme arzusu uyanmıştır.

* BDE, sınıfın monoton havasını kırdığı için öğrencilerde kendilerinden kaynaklanan bir öğrenme arzusu uyandırmakta, ders saati dışında bile çalışmak istedikleri görülmektedir.

* Network (bir ana bilgisayara bağlı farklı terminallerden oluşan ağ) aracılığıyla 35-40 öğrencinin kendi seviyelerine göre çalışması mümkündür. Böylelikle idrak hızları farklı olan öğrencilerin bir arada olmasından doğan problemler ortadan kalkmaktadır. Ayrıca öğrenciler kendilerini yeterli görünceye kadar dersi tekrar edebilmektedirler. Çünkü karşılarındaki bilgisayarlar yorulmak ve sıkılmak nedir bilmemekte ve öğrencinin moralini bozabilecek muhtemel hatalarını ne kimse duymakta ne de görebilmektedir. Hatalı bir cevaba karşılık bilgisayarın, anında motive ve teşvik edici ipuçları vermesi de başarıyı artırmaktadır.

* Sınıfta uygulanması güç olan keşfederek ve tahkik ederek öğrenme metotları kullanılabilmekte, tehlikeli deneyler, animasyon ve simülasyon (canlandırma ve benzetim) imkânları ile hazırlanabilmekte ve her öğrencinin tek başına deney yapabilmesi mümkün olmaktadır. Bu programlarla çalışan öğrenciler, daha hızlı düşünmeye başladıklarını, akıl yürütme ve problem çözme kabiliyetlerinin de arttığını ifade etmişlerdir.

* Öğretmen, mekanik alıştırmalarla vakit kaybetmediği için açıklayıcı metotlar kullanmaya daha çok vakit bulmakta, rehberlik ve danışmanlık vazifesini daha iyi yapabilmektedir. Öğrencilerin en çok nerelerde hata yaptıklarını, onların en başarılı ve en zayıf oldukları yerleri bilgisayar kendisine rapor edebildiği için öğretmen, takip etme, ölçme ve değerlendirmede çok daha verimli olabilmektedir.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*