egitim nedir ?
egitim nedir

Eğitim ve Öğretim Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Eğitim ve öğretim kavramları oldukça karıştırılan kavramlardır ve ne yazık ki öğretmenlerimiz dahil olmak üzere hemen herkes bu iki kavramı birbiriyle karıştırabilmektedir.

Eğitim bir insanın hayatını devam ettirebilmek için öğrendiği her şeydir. Eğitimin zamanı ve mekânı yoktur. İnsanoğlu ölene kadar eğitimi devam eder. Eğitim ilk olarak ailede başlar.

Eğitimin en verimli dönemi ilk çocukluk dönemidir. İnsanın kişiliği, sergilediği davranışları, ahlakı, eğitim ile şekillenir.

Tanımlamak gerekirse eğitim“bireyin davranışında kendi yaşantı yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.”

Eğitim bireye kültür aktarma sürecidir. Eğitim bireyin doğumuyla başlar. Eğitim aile, okul ve çevre etkileşimi sonucu hayat boyu devam eder. Eğitim bireyi yaşama hazırlarken bir yandan da bireyin gelişmesini sağlar. Gelişim içsel ya da dışsal yaşantılar sonucu ortaya çıkar. Eğitim sonucunda kişide belli bir davranış değişikliği gerçekleşir. Davranış değişikliği istendik yönde ve amaca uygun olmalıdır.

Öğretim ise okulda planlı sistemli bir şekilde yürütülen iştir. Daha basit bir tanımla eğitim adam etmeyi, öğretim ise bilgi kazandırmayı amaçlar. Eğitim ailede başlayan ve yaşam boyu süren bir süreçtir. Eğitim; planı, zamanı, mekânı olmayan bir süreçtir. Öğretim ise okulda başlayan belli bir amacı olan planlı, sistemli bir süreçtir. Öğretimin amacı öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır. Öğretim, eğitimin okullarda planlı programlı yapılan bölümüdür. Öğretim, belirlenmiş olan müfredatı öğrenmek ve uzmanlık kazanmak için kullanılır. Anaokulunda başlayan öğretim süreci üniversiteye kadar devam eder.

Eğitim ve öğretim arasındaki farklar şunlardır:

  1. Eğitim öğretime göre daha geniş bir kavramdır.
  2. Eğitim formal ve informal boyutu, öğretim ise sadece formal boyutu kapsar.
  3. Eğitim her türlü bilgi ve deneyimi kapsar. Öğretim önceden belirlenmiş, hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar. Öğretim eğitimin bir parçasıdır.
  4. Eğitim plansız ve programsız, öğretim planlı programlıdır.
  5. Eğitim yaşamın tümünü kapsarken öğretim belirli bir dönemde yapılır.
  6. Eğitim her yerde yapılır. Zaman ve mekan sınırı yoktur. Öğretim belirli ortamlarda gerçekleşir. Zaman yönünden kısıtlıdır.
  7. Her eğitim öğretim değildir. Fakat her öğretim eğitim kabul edilir.
  8. Eğitim sonunda istenmedik davranışlarda ortaya çıkarken öğretimde istendik davranışlar kazandırmak amaçlanır.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*