MEB ‘belirli gün ve haftalar çizelgesi’ni güncelledi

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), mekteplerde uygulanacak makul gün ve haftalar çizelgesine, “Yerküre Afet Azaltma Günü (13 Ekim)”, “Mevlana Haftası (2-9 Aralık)”, “Yerküre Madenciler Günü (4 Aralık)” ve “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)” eklendi.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Içtimaî Etkinlikler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ndeki “Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar evlatların izlenmesi, kıymetlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi emeliyle her evlat için bir e-portfolyo oluşturulacaktır.” unsuruna dayanak oluşturması gayesiyle yönetmelikte “e-portfolyo” tarifine nokta verildi.

Yönetmelikle ayrıyeten 2023 Eğitim Vizyon Dokümanı’nda nokta alan “ortaöğretimde evlatlarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş yerküresine ait yeterlikler kazandırma” bağlamında “akademik malumatın beceriye dönüşmesini sağlama” amacına münâsib da düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, yetenekli talebelerden isteyenlerin antrenmanlara iştirakleri ve eğitimleri için vilayet yahut kaza ulusal eğitim müdüriyetleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol kararları çerçevesinde olurlu sayılmaları sağlanacak. Mekteplilerin aldığı evraklar, e-portfolyo kapsamında e-Okul sistemi Çevre Aktiflik Modülü’ne işlenecek.

MEKTEP DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI FAAL KULLANILACAK

Eğitim ve talimin daha tesirli ve verimli olması için doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler üzere mektep dışı öğrenme ortamları, ders programlarında mekan alan kazanımlar doğrultusunda faal olarak kullanılacak.

Yeni mevzuatta ayrıyeten, mekteplerde uygulanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesine “Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)”, “Mevlana Haftası (2-9 Aralık)”, “Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)” ve “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)” eklendi.

Başkaca, gezilerde kullanılacak araçların karayolu taşımacılık mevzuatına münâsib olmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bayrak merasimlerinin yürütülmesine ait metot ve esasların diğer bir mevzuat düzenlemesi ile daha detaylı bir formda ele alınabilmesine imkan sağlanması ve dayanak oluşturması gayesiyle Bakanlıkça buna ait bir yönerge hazırlanması karara bağlandı.

İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş, teklif ve talepler doğrultusunda öğrenci kulüpleri çizelgesinden “Sivil savunma kulübü” çıkarıldı ve bunun mahalline tıpkı çizelgeye “Afete hazırlık kulübü” de eklendi.

Eğitim kurumu gezilerinde mektep servis araçlarının ya da kamu araçlarının kullanılması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine da başvurularak sürücülerde aranmayacak dokümanlara yönelik düzenleme yapıldı.

Menşe:NTV

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*